Skrócona instrukcja obsługi MPeV5 – MINI OLED

Poszczególne ekrany wyświetlacza:

W dalszej części instrukcji, będą używane następujące skróty:
GPKW – Górny Przycisk, Krótko Wciśnięty
GPWIP – Górny Przycisk Wciśnięty i Przytrzymany
DPKW – Dolny Przycisk, Krótko Wciśnięty
DPWIP – Dolny Przycisk Wciśnięty i Przytrzymany

Na każdym ekranie (oprócz ekranu konfiguracji):
GPKW – zmiana ekranu na następny
DPKW – zmiana ekranu na poprzedni

EKRAN 1:

 • prędkość
 • poziom naładowania baterii
 • stopień wspomagania (jeżeli jest aktywny tryb PAS)
 • dystans do przejechania, na pozostałej baterii
 • wskaźnik użycia hamulca i tempomatu (*)

  GPWIP – gdy aktywny tryb PAS – zmiana trybu wspomagania na wyższy. Gdy aktywny tempomat – zwiększenie prędkości.
  DPWIP – gdy aktywny tryb PAS – zmiana trybu wspomagania na wyższy. Gdy aktywny tempomat – zwiększenie prędkości.

EKRAN 2:

MX: Maksymalna zarejestrowana prędkość, podczas dystansu dziennego [km/h lub mph]
TR: Dystans dzienny (trip) [km lub mi]
AV: Średnia prędkość, podczas dystansu dziennego [km/h lub mph]
MT: ilość minut w ruchu, podczas dystansu dziennego [min]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – wyzerowanie wszystkich wartości ekranu nr 1 oraz wartości PM z ekranu nr 3 oraz wartości IM i WK z ekranu nr 4

EKRAN 3:

U: Napięcie baterii [V]
I: Aktualnie pobierany prąd z baterii [A]
P: Aktualnie pobierana moc z baterii [W]
PM: Maksymalna zarejestrowana moc pobierana z baterii, podczas dystansu dziennego [W]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – kalibracja/wyzerowanie wskazania poboru prądu (I) (używać tylko przy pierwszym podłączeniu komputera MPe lub gdy na postoju, wartość (I) nie wskazuje 0)

EKRAN 4:

IM: Maksymalna zarejestrowana wartość pobieranego prądu, podczas dystansu dziennego [A]
WK: Średnia ilość zużytych Wh (watogodzin), na jeden przejechany kilometr dystansu dziennego [Wh/km]
BC: Pojemność baterii (wpisana w polu B, w ekranie konfiguracji) [Ah]
AU: ilość pobranych Ah (amperogodzin) z baterii, od ostatniego ładowania [Ah]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – wyzerowanie wartości AU, co skutkuje zresetowaniem wskaźnika naładowania baterii, z ekranu nr 1 do pełna (również po naładowaniu baterii do pełna, ta czynność wykonuje się automatycznie)

EKRAN 5:

 • T1: Temperatura na czujniku 1 [stC lub F]
 • T2: Temperatura na czujniku 2 [stC lub F]
 • DS: Całkowity przejechany dystans [km lub mi]
 • NC: ilość cykli ładowania baterii [szt]
  GPWIP – brak akcji
  DPWIP – brak akcji

EKRAN 6:

 • Zegar
 • GPWIP – wejście do ekranu konfiguracji
  DPWIP – ustawienie zegara (puszczenie i ponowne wciśnięcie przycisku, odwraca kierunek nastawy czasu)

OPIS EKRANU KONFIGURACJI:

Pełną listę parametrów znajdziesz poniżej, w osobnym pliku pdf.

WEJŚCIE do ekranu konfiguracji: na ekranie zegara należy przytrzymać górny przycisk.

WYJŚCIE z ekranu konfiguracji: należy tak długo trzymać wciśnięty przycisk (dolny lub górny), aż podkreślnik wyjedzie „poza ekran”.O

GPKW* – zmiana wartości nad podkreślnikiem o jeden większą
GPWIP* – przesunięcie podkreślnika wskazującego wartość o jeden w prawo
DPKW* – zmiana wartości nad podkreślnikiem o jeden mniejszą
DPWIP* – przesunięcie podkreślnika wskazującego wartość o jeden w lewo
*(skróty wyjaśnione pod fotografią ekranów)

Opis wybranych, podstawowych parametrów konfiguracji (oznaczone szarym kolorem, na pełnej liście poniżej, w pliku PDF):
Zwłaszcza te parametry należy ustawić, aby urządzenie MPe działało poprawnie (indywidualnie w każdym pojeździe).

2 – Pojemność baterii w Ah10 (amperogodziny). Przykładowo: dla baterii o pojemności 56,5Ah, należy wpisać 565 (56,510=565).
4 – Ilość sekcji S (szeregowo połączonych ogniw) w baterii. Przykładowo: dla baterii li-ion o napięciu nominalnym 48V, należy wpisać 13
(13S).
3 – Obwód koła w mm (średnica koła [mm] * 3,14).
15 – Ilość magnesów w silniku dla odczytu prędkości, przy podłączeniu Mpe do sygnału z czujnika halla. Gdy jest użyty kontaktron na
szprychach, należy ustawić wartość na 1.
26 – Ilość magnesów w czujniku PAS.
30/31 – Typ czujnika T1 0=LM35, 1=NTC10k, 2=KTY83, 3=NTC10k + rezystor 1kOhm (wspólna masa z hallami), 4=KTY83 + rezystor
1kOhm (wspólna masa z hallami).
11 – Kierunek działania czujnika prądu: jeżeli na ekranie 3 pole „I” wskazuje wartość ujemną, należy zmieć tę wartość na przeciwną.
41 – Kierunek działania czujnika hamulca: czy ma być załączony przy zwartych stykach, czy rozwartych.
43 – Wyłączenie sprawdzania, czy jest zainstalowany czujnik hamulca, podczas uruchamiania urządzenia (symbol * na ekranie 1).
21 – Tryb drogowy lub off-road (pozaustawowy). Gdy widnieje „1”, aktywne są tylko 3 tryby wspomagania PAS (0,1,2,3) oraz nie działa
manetka gazu. Ustawienie „0”: aktywuje tryby 4 i 5 i manetkę. Istnieje skrót do przełączania pomiędzy trybem drogowym, a off-road –
wciśnięcie hamulca i przytrzymaniu dolnego przycisku wyświetlacza (na ekranie 1)
0 – Wersja oprogramowania systemu MPe. 5000 = 5.000, 5001 = 5.001 itd. (tę wartość można zmienić, tylko poprzez wgranie innej
wersji oprogramowania).

Ważne

Manetka gazu działa tylko w trybie off-road (pozaustawowy)- stopień wspomagania jest wtedy w białym kwadracie, tak jak na ekranie 1 w tej instrukcji.
Istnieje skrót do przełączania pomiędzy trybem drogowym, a off-road – wciśnięcie hamulca i przytrzymaniu dolnego przycisku wyświetlacza (na ekranie 1)

Aby komputer zezwolił na pracę silnika wszystko musi być poprawnie skonfigurowane, a dodatkowo muszą być spełnione nast. warunki:
-temperatury w zakresie (źle ustawiony rodzaj czujnika może dawać złe odczyty), gdy brak czujników ustawić 0.
-skalibrowany czujnik prądu, wskazujący pobór prądu na postoju 0A, oraz poprawnie ustawiony kierunek działania czujnika.


I oczywiście bądźcie na bieżąco 🙂
https://www.facebook.com/bikelpl

https://www.instagram.com/bikel.pl/

nasza grupa, dla fanów pojazdów elektrycznych

Tutaj znajdziesz instrukcję obsługi w wersji PDF :

Skrócona instrukcja obsługi

Tutaj pełna lista parametrów konfiguracji:

Pełna lista parametrów konfiguracji:

Tutaj znajdziesz instrukcje obsługi dla starszej wersji:

Skrócona instrukcja obsługi (wersja <=5.008)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *