Skrócona instrukcja obsługi MPeV5

Poszczególne ekrany wyświetlacza:

W dalszej części instrukcji, będą używane następujące skróty:
GPKW – Górny Przycisk, Krótko Wciśnięty
GPWIP – Górny Przycisk Wciśnięty i Przytrzymany
DPKW – Dolny Przycisk, Krótko Wciśnięty
DPWIP – Dolny Przycisk Wciśnięty i Przytrzymany

Na każdym ekranie (oprócz ekranu konfiguracji):
GPKW – zmiana ekranu na następny
DPKW – zmiana ekranu na poprzedni

EKRAN 1:

 • prędkość
 • poziom naładowania baterii
 • stopień wspomagania (jeżeli jest aktywny tryb PAS)
 • dystans do przejechania, na pozostałej baterii
 • wskaźnik użycia hamulca i tempomatu (*)

  GPWIP – gdy aktywny tryb PAS – zmiana trybu wspomagania na wyższy. Gdy aktywny tempomat – zwiększenie prędkości.
  DPWIP – gdy aktywny tryb PAS – zmiana trybu wspomagania na wyższy. Gdy aktywny tempomat – zwiększenie prędkości.

EKRAN 2:

MX: Maksymalna zarejestrowana prędkość, podczas dystansu dziennego [km/h lub mph]
TR: Dystans dzienny (trip) [km lub mi]
AV: Średnia prędkość, podczas dystansu dziennego [km/h lub mph]
MT: ilość minut w ruchu, podczas dystansu dziennego [min]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – wyzerowanie wszystkich wartości ekranu nr 1 oraz wartości PM z ekranu nr 3 oraz wartości IM i WK z ekranu nr 4

EKRAN 3:

U: Napięcie baterii [V]
I: Aktualnie pobierany prąd z baterii [A]
P: Aktualnie pobierana moc z baterii [W]
PM: Maksymalna zarejestrowana moc pobierana z baterii, podczas dystansu dziennego [W]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – kalibracja/wyzerowanie wskazania poboru prądu (I) (używać tylko przy pierwszym podłączeniu komputera MPe lub gdy na postoju, wartość (I) nie wskazuje 0)

EKRAN 4:

IM: Maksymalna zarejestrowana wartość pobieranego prądu, podczas dystansu dziennego [A]
WK: Średnia ilość zużytych Wh (watogodzin), na jeden przejechany kilometr dystansu dziennego [Wh/km]
BC: Pojemność baterii (wpisana w polu B, w ekranie konfiguracji) [Ah]
AU: ilość pobranych Ah (amperogodzin) z baterii, od ostatniego ładowania [Ah]

GPWIP – brak akcji
DPWIP – wyzerowanie wartości AU, co skutkuje zresetowaniem wskaźnika naładowania baterii, z ekranu nr 1 do pełna (również po naładowaniu baterii do pełna, ta czynność wykonuje się automatycznie)

EKRAN 5:

 • T1: Temperatura na czujniku 1 [stC lub F]
 • T2: Temperatura na czujniku 2 [stC lub F]
 • DS: Całkowity przejechany dystans [km lub mi]
 • NC: ilość cykli ładowania baterii [szt]
  GPWIP – brak akcji
  DPWIP – brak akcji

EKRAN 6:

 • Zegar GPWIP – wejście do ekranu konfiguracji
  DPWIP – ustawienie zegara (puszczenie i ponowne wciśnięcie przycisku, odwraca kierunek nastawy czasu)

EKRAN KONFIGURACJI:

ABY WYŁĄCZYĆ EKRAN KONFIGURACJI, NALEŻY WYŁĄCZYĆ I WŁĄCZYĆ PONOWNIE URZĄDZENIE MPe

GPKW – zmiana wartości nad kursorem o jeden większą
GPWIP – przesunięcie kursora wskazującego wartość o jeden w prawo
DPKW – zmiana wartości nad kursorem o jeden mniejszą
DPWIP – przesunięcie kursora wskazującego wartość o jeden w prawo

Opis poszczególnych pól ekranu konfiguracji:

A) Tempomat włączony (1) lub wyłączony (0) (tempomat można aktywować tylko na trybie 5 wspomagania PAS, poprzez przytrzymanie manetki w jednym miejscu, przez kilka sekund). Jeżeli tutaj mamy ustawioną wartość „0”, to tempomat nie włączy się.
B) Pojemność baterii w Ah10 (amperogodziny).Przykładowo: dla baterii o pojemności 56,5Ah, należy wpisać 565 (56,510=565).
C) Ilość sekcji S (szeregowo połączonych ogniw) w baterii. Przykładowo: dla baterii li-ion o napięciu nominalnym 48V, należy wpisać 13 (13S).
D) Ilość mV/A z czujnika prądu (miliVolt na jeden Amper). Domyślnie czujniki z zestawu, mają 10mV/A.
E) Obwód koła w mm (średnica koła [mm] * 3,14).
F) Ilość magnesów w silniku dla odczytu prędkości, przy podłączeniu Mpe do sygnału z czujnika halla. Gdy jest użyty kontaktron na szprychach, należy ustawić wartość na 1.
G) Jednostka prędkości i dystansu 0=km /=mile.
H) Tryb PAS 0 = nieaktywny 1 = aktywny (pojawią się tryby wspomagania na ekranie nr 1).
I) Ilość magnesów w czujniku PAS.
J) Ograniczenie prędkości dla trybów PAS 2 i 3. Tryb 1 ma o 8 mniej, a tryb 4 ma o 10 więcej, niż ta wartość.
K) Ograniczenie mocy dla trybu 3 PAS. Tryby 1 i 2 są słabsze, niż ta wartość, a tryb 4 ma domyślnie 350W. Wszystkie moce wspomagania można zmienić, poprzez aplikację konfiguracyjną na Android / bluetooth.
L) Typ czujnika T1 0=LM35, 1=NTC10k, 2=KTY83.
M) Jednostka odczytu temperatury 0=Celsius 1=Fahrenheit.
N) Kierunek działania czujnika prądu: jeżeli na ekranie 3 pole „I” wskazuje wartość ujemną, należy zmieć tę wartość na przeciwną.
O) Kierunek działania czujnika hamulca: czy ma być załączony przy zwartych stykach, czy rozwartych).
P) Wyłączenie sprawdzania, czy jest zainstalowany czujnik hamulca, podczas uruchamiania urządzenia (symbol * na ekranie 1).
Q) Gdy widnieje „1”, aktywne są tylko 3 tryby wspomagania PAS (0,1,2,3) oraz nie działa manetka gazu. Ustawienie „0”: aktywuje tryby 4 i 5 i manetkę.
R) Wersja oprogramowania systemu MPe. 5000 = 5.000, 5001 = 5.001 itd. (tę wartość można zmienić tylko poprzez wgranie innej wersji oprogramowania.

I oczywiście bądźcie na bieżąco 🙂

https://www.facebook.com/przybylak.marek/

https://www.instagram.com/bikel.pl_marek/

Tutaj znajdziesz również wersję w PDF:

Skrócona instrukcja obsługi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *