Podłączanie MPeV5 do instalacji pojazdu.

Tutaj znajdziecie krótką i skróconą instrukcję podłączenia urządzenia MPeV5 do Waszych e-sprzetów. Po więcej szczegółów odsyłam do jednego z moich filmów, zamieszczonych na youtube. Szczegóły pod instrukcją.

Podczas podłączania przewodów do złącz płyty głównej, bateria nie może być podłączona do modułu PowerPCB.

Nie zastosowanie się do tej uwagi, może spowodować zwarcie instalacji co może doprowadzić do porażenia, poparzenia lub pożaru.

 1. Podczas podłączania korzystaj ze schematu, dołączonego do tej instrukcji. Na płycie głównej są ponumerowane złącza od 1 do 32, a przy każdym module na schemacie, wyprowadzenia są tak ponumerowane, aby cyfra symbolizująca numer złącza, była przypisana do konkretnego wyprowadzenia, przy konkretnym module.
 2. W pierwszej kolejności należy podłączyć moduł PowerPCB (moduł zasilania i pomiaru prądu) do złączy 3,4,5,6,7. Maksymalne napięcie zasilania to 150V prądu stałego.
  Podczas podłączania cienkich, kolorowych przewodów modułu PowerPCB do złącz płyty głównej Mpe, urządzenie nie może być podłączone do baterii !!! Wtyczki wysoko prądowe są, w stanie dostawy, zabezpieczone opaskami kablowymi, w celu uniemożliwienia niepożądanego podłączenia ich do baterii.
 3. Następnie należy podłączyć obwód włącznika, do złączy 1 i 2.
  Podczas podłączania tych przewodów, urządzenie nie może być podłączone do baterii !!!
 4. Gdy podłączono zasilanie, czyli moduł PowerPCB (punkty 2. i 3.), można przystąpić do podłączania wyświetlacza, do złączy 8,9,10,11,12,13.
  Podczas podłączania tych przewodów, urządzenie powinno być wyłączone.
 5. Do złączy 14 i 15 należy podłączyć czujnik prędkości. (Ewentualnie tylko do złącza 14 gdy korzystamy z czujnika halla w silniku).
  Podczas podłączania tych przewodów, urządzenie powinno być wyłączone.
 6. Złącza od 16 do 32 są opcjonalne i nie muszą być podłączone, jednak, aby wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia, zaleca się ich podłączenie.
  Podczas podłączania tych przewodów, urządzenie powinno być wyłączone.
 7. Na koniec można już podłączyć moduł PowerPCB do baterii.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby plus baterii był podłączony do przewodu oznaczonego znakiem „+” na wtyczce oraz kolorem czerwonym koszulki termokurczliwej!

Obejrzycie koniecznie film, który na pewno pomoże Wam w instalacji. Jeśli byłby problemy, to oczywiście służę pomocą 🙂

I oczywiście bądźcie na bieżąco 🙂

https://www.facebook.com/przybylak.marek

https://www.instagram.com/bikel.pl_marek/